tstimg1
tstimg2
tstimg3

Steunpunt Autisme Noord-Holland

Op bijna alle reguliere en speciale scholen komen leerlingen voor met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Deze leerlingen verwerken informatie op een andere manier. Om goed onderwijs te kunnen bieden is het nodig dat leerkrachten, mentoren en medeleerlingen weten wat autisme is en hoe je daar mee om kunt gaan.

Het Steunpunt Autisme Noord-Holland is ingericht om betrokkenen bij het onderwijs aan deze leerlingen zoveel mogelijk te ondersteunen door middel van:

Het Steunpunt autisme Noord-Holland zorgt ervoor dat nieuwe inzichten over autisme worden doorgegeven. 

Het Steunpunt Autisme biedt ondersteuning en deskundigheidsbevordering aan reguliere basisscholen, speciale basisscholen, reguliere scholen voor voortgezet onderwijs, het MBO, HBO en universitair onderwijs.

Het Steunpunt Autisme Noord-Holland